PHlogo

Argumenter for at fastholde den årlige valuarvurdering

  1. Markedsvariationer: Årlige valuarvurderinger kan hjælpe med at indfange ændringer i markedsværdien af ejendommen, især hvis markedet oplever betydelige variationer.
  2. Renter og inflation: Ændringer i renter og inflationsrater kan påvirke ejendomsværdierne og dermed retfærdiggøre hyppigere vurderinger for at opretholde nøjagtigheden.
  3. Renoveringer og vedligeholdelse: Hvis der er foretaget betydelige renoveringer eller vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, kan det være hensigtsmæssigt at opdatere valuarvurderingen for at afspejle de ændrede forhold.
  4. Revisor stiller krav om en dagsværdi/vurdering af foreningens ejendom til brug for udarbejdelse af foreningens årsrapport.


Disse punkter illustrerer vigtigheden af regelmæssige valuarvurderinger, selvom gyldighedsperioden for vurderingen er forlænget.