PHlogo

Kort introduktion til PH Erhverv

Solide og præcise valuarvurderinger.

Vi er kendt for at give præcise og realistiske værdiansættelser af andelsboligforeninger, således at niveauet af andelskronen kan fastsættes korrekt. Dette sker ved at vi foretager en grundig gennemgang af ejendommen ude og inde samt af foreningens økonomi. En valuarvurdering er mere end en rapport der lever op til lovgivningens krav. Vi engagerer os nøje i hver eneste sag, og har valgt en tilgang der er baseret på et personligt engagement.

Vores kunder er
de samme år efter år

En stor del af de foreninger vi samarbejder med ønsker at vi deltager på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, hvilket har vist sig at være en hensigtsmæssig tilgang til at få afklaret spørgsmål og opnå en konstruktiv dialog. Vi arbejder hver dag på, fortsat at gøre os fortjent til det privilegie det er at de samme foreninger år efter år vælger os til at foretage den årlige valuarvurdering.