PHlogo

Usikkerhed om ændringer værdiansættelsesprincipper for andelsboliger

Regeringens planlagte lovforslag om ændring af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper, der oprindeligt blev fremsat i august 2022 og skulle have været endelig vedtaget i forbindelse med folketingets åbning i efteråret 2022, er ikke nævnt i regeringens lovkatalog for 2023-2024. Dette skaber usikkerhed blandt landets andelshavere.

 

Den politiske sæson startede i oktober 2023, men regeringens lovkatalog for folketingsåret 2023-2024 indeholder ingen opdateringer om værdiansættelsesprincipperne for andelsboligforeninger. Dette efterlader landets andelsboligforeninger i venteposition.

 

Værdiansættelsesprincipperne har været usikre i en årrække på grund af lovmæssige udfordringer. Et tidligere lovforslag (L32) fra sommeren 2022, der skulle forlænge gyldighedsperioden for valuarvurderinger, blev fremsat den 5. oktober 2022, men bortfaldt på grund af folketingsvalget.

 

I februar 2023 blev det annonceret, at lovforslaget skulle genfremsættes, men dette er endnu ikke sket. Kritik rettes især mod forlængelsen af valuarvurderingens gyldighedsperiode til 42 måneder, da markedsværdien kan ændre sig betydeligt over denne periode.

 

Regeringen udsatte tidligere planer om at genoptage debatten om ændringerne efter folketingsvalget. Både Moderaternes og Socialdemokratiets boligordførere bekræftede udsættelsen, og ingen konkret dato for genfremsættelsen er angivet.

 

Per-Henrik Schultz-Jensen, valuar hos PH Erhverv, påpeger, at manglende opdateringer skaber et usikkert marked for andelsboliger. Han mener, at årlige valuarvurderinger er nødvendige for at sikre en markedskonform værdiansættelse, og en tre år gammel vurdering er ikke retvisende.

Situationen forbliver uafklaret, og det er uvist, hvornår lovforslaget vil blive genfremsat samt i hvilken form og eventuelt vedtaget. Følg med for opdateringer på denne vigtige udvikling for landets andelshavere.

Tvivl: Bliver lovforslag for prissætning af andels-boliger fremsat?

Stor kompleksitet i anbefalingerne til en ny vurderingsnorm på andelsboligmarkedet