PHlogo

Andelsboligforeninger

Reglerne for valuarvurdering er blevet mere komplekse de senere år, hvor en andelsboligforening i 2020 kunne vælge at fastfryse valuarvurderingen i op til 10 år, som følge af regeringens indgreb mod udenlandske investorers spekulation ved opkøb af danske boligudlejningsejendomme.
I forbindelse med udarbejdelsen af den nye regnskabsvejledning for andelsboligforeninger er det nu et krav at der skal foreligge en valuarvurdering eller et ”dagsværdinotat” til brug for fastsættelse af den regnskabsmæssige værdi i foreningens regnskab. Vi hjælper gerne andelsboligforeningen med at få lavet et ”dagsværdinotat”. Det betyder at foreningen både kan have en fastfrosset valuarvurdering og samtidig en valuarvurdering eller et ”dagsværdinotat” til brug for den regnskabsmæssige værdi i regnskabet.

Kontakt til vores team

Erhvervsmægler & Valuar MDE Per-Henrik Schultz-Jensen har sin baggrund fra Nykredit og Realkredit Danmark, og har i en længere årerække har arbejdet med finansiel rådgivning af andelsboligforeninger 

Mobil: 28304910 

Andelsboligspecialist, ejendomsmægler og valuar, Jens Damgård Nielsen har solid finansiel- og rådgivningsmæssig baggrund fra Danske Bank, Nykredit og Arbejdernes Landsbank. Har konkret og stor viden indenfor bolig og specielt andelsboligområdet. Rådgivning og vurdering af andelsboligforeningers ejendom, drift og finansiering, med særligt fokus på fordele og ulemper for den enkelte andelshaver.

Mobil: 29202626

Anders Emil Schultz-Jensen arbejder som andelsboligsupporter i PH Erhverv. Han har efter afsluttet studentereksamen haft 2 sabbatår og starter nu på at studere finansbachelor på CBA, som bl.a. giver ham indsigt i ejendomshandel, bank, realkredit, ejendomsadministration, forsikring m.m. Anders hjælper i hverdagen med at understøtte vores valuarer med input og materiale til brug for udarbejdelse af valuarvurderinger. Herudover er Anders med i udarbejdelsen af valuarvurderingerne og deltager i enkelte besigtigelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Andreas Schultz-Jensen arbejder som andelsboligsupporter i PH Erhverv. Han studerer finansbachelor på CBA og han forventer at afslutte studiet i januar 2024. Finansbachelor giver ham bl.a. indsigt i ejendomshandel, bank, realkredit, ejendomsadministration, forsikring m.m. Rasmus hjælper i hverdagen med at understøtte vores valuarer med input og materiale til brug for udarbejdelse af valuarvurderinger. Herudover er Rasmus med i udarbejdelsen af valuarvurderingerne.

Få svar på de vigtigste spørgsmål her.