Praktisk information

Reglerne for valuarvurdering er blevet mere komplekse de senere år, hvor en andelsboligforening i 2020 kunne vælge at fastfryse valuarvurderingen i op til 10 år, som følge af regeringens indgreb mod udenlandske investorers spekulation ved opkøb af danske boligudlejningsejendomme.
I forbindelse med udarbejdelsen af den nye regnskabsvejledning for andelsboligforeninger er det nu et krav at der skal foreligge en valuarvurdering eller et ”dagsværdinotat” til brug for fastsættelse af den regnskabsmæssige værdi i foreningens regnskab. Vi hjælper gerne andelsboligforeningen med at få lavet et ”dagsværdinotat”. Det betyder at foreningen både kan have en fastfrosset valuarvurdering og samtidig en valuarvurdering eller et ”dagsværdinotat” til brug for den regnskabsmæssige værdi i regnskabet.

Få svar på de vigtigste spørgsmål her.